Waarom ik politieke ambities heb

Ik ben een politiek dier, dat is algemeen bekend. De verkiezingen komen eraan. Ik heb al enkele maanden geleden bij een paar bevriende leden van de Tweede kamer aangegeven dat ik beschikbaar ben voor de lijst. Niet dat ik mijn ambities en plannen daarvoor aanpas. Maar ik kan van waarde zijn.

Hiervoor moet iedereen zich iets realiseren. Een lijst stelt men doorgaans samen aan de hand van externe randvoorwaarden. Dingen als geslacht, achterban, handicap, seksuele geaardheid, wortels in bepaalde groepen van de samenleving. Allemaal telt het mee. De partijen zijn nu allemaal druk bezig. Toen ik dit email bericht stuurde stonden daar standaard dingen bij (wat ik gedaan heb, wat ik denk dat beter kan in Nederland) en nu is het tijd om in detail te delen wat ik denk dat fout is.

Wat ik zou veranderen in Nederland:

a. Drastische bezuinigingen bij de overheid en subsidies doorvoeren,

b. Herinvoering van de dienstplicht voor alle geslachten met een periode van 2 jaar,

c. Einde aan nieuwe prestigieuze HSL trajecten,

d. Drastische verlaging van de accijnzen op alle brandstoffen,

e. De BTW gaat drastisch omlaag,

f. Overheden (lokaal, regionaal en landelijk) stoppen met het lenen van geld,

g. Alle staatsbedrijven gaan voor minimaal 40% naar de beurs,

h. Alle economische sectoren van minder dan 10.000 FTE brengen we omhoog naar 10.000 FTE,

i. Verdere samenwerking met de Benelux,

j. Sportmarketing en iconen inzetten om buitenlandse investeirngen en economische activiteit te realiseren,

k. Nederland gaan we herontwikkelen tot een topsport land,

l. In de zorg gaan we alles clusteren rond handicap of aandoening,

m. De Nederlandse zorg moet de meest efficiënte ter wereld worden,

n. Reorganisatie van 80% van de ambtenaren,

o. Alle staatsparticipaties (Europese Investering Fonds en alle deelnemingen erin) worden openbaar,

q. Einde van de dure veilingen van mobiele telcom, fm en andere dingen,

r. Drastisch bezuinigen op de NPO,

s. Einde van de publieke omroep op de fm,

t. Realistische oplossing voor de vluchtelingen,

u. Woningcorporaties doen hun kerntaak of naar de beurs

v. Accijnzen op alcohol, tabak etc. gaan naar een fonds voor medisch onderzoek,

De Nederlandse staat subsidieert van alles. Waarom dit nodig is, meestal een raadsel. De staat kan ook gewoon zeggen: wij zijn een probleem en niet de oplossing. We gaan er vanuit dat mensen dingen zelf kunnen oplossen. Dat gaan we dus doen. Stuur gewoon aan alle organisaties die subsidie een brief: maak een plan om zonder subsidie door te kunnen gaan en aan partijen die van de overheid huren of financiele garantiestellingen hebben: maak een plan om op eigen benen te staan. We gaan doodleuk door naar 1 uitkering: de WWB. Verder regels de staat geen sociale zekerheid meer. En uitsluitend voor mensen die in Nedelrand geboren zijn, anders krijg je minder. Naar ratio van je bijdrage aan de samenleving.

Nederland heeft, formeel, de dienstplicht niet afgeschaft. De opkomstplicht is opgevoerd. Dat betekend dat de minister met een pennenstreep iedereen kan oproepen. Daar is het de hoogste tijd voor. Het is tijd om dit te doen. We kunnen hiermee enkele problmeen oplossen. Om te beginnen zal dit voor iedereen met een dubbel paspoort (uitzonder van NATO lidstaten) betekenen dat ze het niet Nederlandse paspoort oplossen. Daarnaast kunnen we problemen in de samenleving aanpakken. Denk daarbij aan overgewicht. Ik zou zeggen: gedurende 2 jaar ga je in dienst. Je gaat gedurende die 2 jaar Nederland, Engels, Chinees en Indiaans leren. De 3 meest gesproken talen ter wereld. Je leert programmeren. Je sport tegen de 5 uur per dag, 7 dagen in de week (daarmee pakken we overgewicht aan). We stoppen met discriminatie. Dus de aanwezigheid van testikels en een piemel zijn geen reden om dit wel of niet te kunnen. Ieder half jaar ga je naar een divisie van het Nederlandse leger (luchtmacht, landmacht, marine). Gecombineerd met een algemeen half jaar introducties en de gebrekkige motorische vaardigheden (onder andere en ja heb ik ook) aan te pakken. Bij de marine veel aandacht voor zwemmen en water, landmacht gaan dingen als schaatsen meegenomen worden en bij de luchtmacht erg op de geestelijke kracht en die versterken. Ondertussen al deze dingen toevoegen. Doel moet zijn dat iedereen geschikt is de meest zware onderdelen van dat onderdeel te kunnen halen. Daarnaast ondersteunende beroepen leren. Dingen als technische vaardigheden is een groot tekort aan. Leer het iedereen. Zorg ervoor dat mensen een breder palet aan keuzes hebben. Ik zou zeggen dat het ideaal zou zijn als we gedurende de dienstplicht de zware sport schema’s (zeker na een introductie om de conditie op een flink niveau te brengen) om letterlijk alle Olympische Sporten te behandelen en flink te oefenen. Doel is simpel: talent scouten op een redelijk laat moment en indien ze in een topsport klasje van een bond komen kan de hele sport tijd aan het oefenen in die Olympische Sport gebruikt worden. Op deze methode kan Nederland meteen stijgen op het medaille klassement. Een laatste puntje wat iedereen moet leren is het volgende: beleggen. Als de Nederlandse staat heel wat minder gaat doen en mensen voor zichzelf moeten zorgen is het noodzakelijk dat mensen leren investeren en beleggen. Niet van beleg in deze specifieke categorie, maar wat is een goede investering. Hiervoor zou een maandelijks bedrag op een beleggersrekening gedeponeerd moeten worden. Zodat iedereen na de dienstplicht gewend is om geld opzij te zetten om te beleggen. Ik zou zeggen dat een bedrag van E 300,- per maand een mooi begin is, naast een klein salaris van E 300,-. Noteer dan wel dat ik in dit scenario voor eten, onderdak en leger groene kleren zou zorgen. Inclusief voor de pil, maandverband en tampons.

Nederland heeft een HSL traject. Het is beroemd: we kennen allemaal de Fyra wel. Een miljarden verslindende mislukking. Wat ik zeg: stop ermee. Het tijdverschil is te laag en gebruik dat geld liever in een beter openbaar vervoer. De miljarden die in de HSL zijn gaan zitten had ik liever gestoken in dingen als: Zeeuws Vlaanderen opnemen in het Openbaar Vervoer net (eventueel treinroute Antwerpen – Terneuzen met een aftakking om Terneuzen – Roosendaal mogelijk te maken). Of geld om de problemen op het spoor, bus, tram en metro op te lossen. Geen prestigieuze projecten meer. Nu iets wat gewoon goed werkt.

De automobilist heeft het ongenoegen om helemaal uitgewrongen te worden door de Nederlandse staat. Pompstations in de grens streek hebben moord en brand geschreeuwd puur en alleen omdat ze geen klanten meer hebben. Ik zou zeggen: zorg voor een drastische verlaging. Het kwartje van Kok moet er meteen vanaf, inclusief inflatie correctie. Daarnaast gaan alle acchijnzen eraf tot er een bedrag opgehaald wordt dat genoeg is om al de wegen te onderhouden (kan de provinciale opcenten ook meteen afgeschaft worden) en 2 miljard extra. Dit geld gaat ieder jaar in iets simpels gestoken worden: nieuwe verbindingen en infrastructuur die de staat bezit. Ieder jaar, afgewisseld, zullen wegen, binnenvaart, spoor en lucht ingezet worden. Eventueel overschot zal gebruikt worden op basis van gelijkwaardigheid over de andere gebieden. In het gebruik moet het erom gaan hoe een zo groot mogelijke impact gerealiseerd kan worden. Zo realiseer je een model waarin de gebruiker betaalt. Sterker nog: door de zeer lage brandstof prijzen is er een redelijke kans dat mensen uit het buitenland in Nederland komen tanken. Dan dragen de buitenlanders bij aan de Nederlandse infrastructuur. Met een beetje geluk winkelen ze ook meteen in Nederland. Omdat de automobilisten de wegen al financieren is er eigenlijk geen enkele reden meer om de BPM te heffen. Waarom bezit bestraffen? Schaf het maar af. De bedragen zijn er anders alleen maar om luie ambtenaren in staat te stellen hardwerkende burgers te pesten. Iets waar geen geld voor afgenomen hoeft te worden.

De BTW kan handig omlaag. Om te beginnen is er een gezegde over belasting: “the less you tax the more you get.” Oftewel: de BTW gaat omlaag. Het is een mooi methode om mensen die meer consumeren (en dus verdienen) betalen ook meer. De mensen met een laag inkomen profiteren van een lagere prijs van eerste levensbehoeften. Simpel 1 tarief: 11%. Voor de meeste goederen betekend het dus een teruggang van 21% naar 11%. Hiervan wil ik 10% doorsturen naar de landelijke overheid. Die overige 1% is er voor de gemeente waar het btw nummer geregistreerd is. Oftewel: iedereen profiteert ervan. Alleen de overheid, die drastisch minder gaat doen, want die krijgt minder geld.

Overheden lenen geld alsof het de makkelijkste zaak ter wereld is (oke in het huidige monetaire systeem is lenen beloond) maar lossen eigenlijk nooit geld af. Ik zou zeggen: de overheid stopt met het lenen van geld. Gewoon ermee stoppen. Alle schulden worden geherfinancierd, voor 90%. De overige 10% lost men af. Op iedere lening. Het doel is om de overheid financieel gezond te krijgen. Gemeentes zouden hier heel mooi die 1% van de BTW voor kunnen gebruiken. De lagere lente lasten kunnen en moeten ook gebruikt worden om de opgebouwde schuldpositie af te lossen.

De overheden hebben een hele hoop staatsbedrijven. Bij de meeste komt er nog eens een wettelijk monopolie bij. Waarom niet alles gedeeltelijk naar de beurs brengen? Ik zou zeggen: 40% van de aandelen gaat naar de beurs. Dit dwingt alle staatsbedrijven ergens toe: financiële transparantie, het overleggen van een visie en deze transparantie is iets wat goed is. Het geld kan mooi gebruikt worden om de staatsschuld af te bouwen, smeergeld in de transitie naar een fatsoenlijkere wereld. De overheid blijft facto de baas, omdat die 60% van de aandelen in handen heeft.

Nederland heeft een groot probleem: ruim 600.000 werklozen. Het is tijd om hier wat aan te doen. Iedere economische sector die minder dan 10,000 FTE bedraagt gaan met actief beleid, ondersteunen middels het wegnemen van belemmerende regels om middels verdubbelingen van de FTE door te gaan tot een niveau van boden de 10,000. Waarom niet een dynamischer economie ontwikkelen, die gebalanceerd is, die een hoop sectoren kent die door de overheid geen strobreed in de weg gelegd worden.

Nederland heeft weinig met een hoop Europese gebieden. Met de Benelux hebben we qua cultuur echter redelijk veel. Toch is de samenwerking absurd slecht. Tijd om er niets aan te doen. Laten we als Benelux intensief samenwerken en de besparingen delen. Denk hierbij aan het delen van ambassades voor consulaire taken. Ieder land kan dan een actief beleid voor investeringen voeren vanaf de betreffende ambassade. België heeft een sterker netwerk in Afrika. Waarom daar niet van profiteren en op iedere ambassade een paar mensen zetten puur en alleen om economische activiteit aan te jagen en wederzijds banen op te leveren? Zou een trein die de 3 hoofdsteden in de Benelux verbind niet een goede toevoeging in het openbaar vervoer zijn? Of meer grens overschrijdende routes per trein. Neem Zeeuws-Vlaanderen. Stel we linken dat op het Nederlandse spoorwegennet. Dan moet er een dure tunnel of brug komen. We kunnen het ook verbinden met Antwerpen en later een verbinding leggen tussen dat (nieuwe) spoor zodat ook Roosendaal, Rotterdam (of verdere randstad) en Breda verbonden worden.

De Nederlandse overheid gebruikt geen topsportmarketing. Hetgeen spijtig is. Waarom niet rond iedere F1 race een Invest in The Netherlands and Visit The Netherlands House? Waarom dat niet doen rond iedere champions league, Europa League en endurance race gebruiken? Als er een Nederlandse participatie is zetten we die apart in. Er zijn enkele redenen voor om dit te doen: we kunnen buitenlandse toeristen naar Nederland halen. Kom gewoon met 1 a 2 week vakanties die je als pakket rond iedere F1 race gebruiken, waarom dat niet op de race van Le Mans doen? Het moet eigenlijk naar wat andere dingen gaan: meer deals om iets in Nederland te doen, meer geld om meer internationale successen te realiseren. Waarom Ajax niet gebruiken als ze op toernooi gaan?

De tegenvallende resultaten op de Olympische Spelen, het teleurstellende resultaat van AFC Ajax in de Champions League. Al met al is de conclusie helder: Nederland is aan het afglijden als topsport land. Daar gaan we wat aan doen. Om te beginnen in de breedte, bijvoorbeeld via de dienstplicht. De verlaging op de BTW zorgt ervoor dat meer geld van de sponsorcontracten gebruikt kan worden voor topsport. Daarnaast moeten we stoppen met dingen bagatelliseren. Bijvoorbeeld de teleurstellende RIO resultaten: top 10 was het doel en 11de is buiten het doel.

De gezondheidszorg gaan we clusteren. Op dit moment is alles in Nederland versnipperd en iedereen doet iets. Wat je nu, ter illustratie, ziet is dat er op meerdere locaties (Rotterdam, Grave, Breda, Hoorn, Zeist en Ermelo) zitten instellingen en kennis op het gebied van blind zijn en slechtziend zijn. Laten we dit allemaal eens samenvoegen op 1 locatie. Laat al die gespecialiseerde oogartsen is in eens pand met elkaar werken. Breng alle kennis samen. Doe dit over het hele leven (in geval van een handicap) en over alle facetten over een aandoening.

Een mooi streven hierna is om de meest efficiënte zorg van de wereld te worden. Naar het voorbeeld van Singapore. Waarom moeten we geld uitgeven aan bureaucratische processen? Of top salarissen van managers? Laten we dat geld gebruiken om zo snel mogelijk ziektes op een beetje efficiënte methode te genezen. Waarom zouden we meer geld uitgeven dan stikt noodzakelijk is? Niet omdat we beknibbelen op zorg, maar is het verstandig om meer geld uit te geven dan strikt noodzakelijk is? Hoe kan het dat BuurtZorg zorg met een hogere patient tevredenheid en minder complicaties kan leveren voor 70% van de kosten? Waarom deden al die thuiszorg instellingen die nu kommer en kwel schreeuwen dat niet? Waarom hebben we in de zorg ongediplomeerde mensen rondlopen en beschouwen we dit als normaal? Ben ik de enige die dit niet normaal vind?

De overheid reguleert van alles. De overheid zegt van alles in vage wetten. Of het nu gaat over te snel rijden (redelijk zinnig) maar laten we eens stoppen met het gebruiken van de overheid als een sociale werkplaats voor de slechtste studenten? Er is een Amerikaans gezegde: “the A students work for the b students and the c students work for the government” zullen we daar mee stoppen? Lasten we eens kijken hoe we verder kunnen met 20% van de ambtenaren? Bespaart aanzienlijk op de kosten en het meeste is te automatiseren. Neem de belastingdienst, die weten je banksaldo. Waarom vragen ze er dan naar? Behalve om de burger te pesten en doodleuk boetes op te kunnen leggen.

Nederland heeft een klein belang in het Europese Investering Fonds. Daar heb ik vraagtekens bij, maar goed. Hetzij zo. Wat weinigen weten is dat dit fonds aandelen heeft in het bedrijf dat Buk raketten maakt. Hetgeen betekend dat de Nederlandse overheid aandelen heeft in het bedrijf dat, naar alle waarschijnlijkheid, de wpaens heeft gemaakt om de MH17 neer te halen. Daarnaast werpt dit een heel ander ligt op het Nederlandse sanctie beleid op Rusland. Ik mag, ter illustratie, geen vastgoed als belegging kopen in de Krim (Russische deel) maar de overheid mag wel aandelen hebben in een Russische wapenproducent. Ik heb niets tegen een wapen producent uit Rusland (voor mijn pensioen beleg ik er erin) maar Nederland doet hier moeilijk over. Ze zijn er niet transparant over. Waarom investeert dat bedrijf (door toenemende spanningen gaan de zaken goed) niet In Nederland of sluit het samenwerkingen op dit gebied?

Nederland heeft, zoals vele overheden, een traditie om ether frequenties voor commerciële radio of voor mobiele telecommunicatie te veilen. Laten we hier eens mee stoppen. Laten we van Nederland stoppen met winstgevende bedrijven kapot te maken omdat de overheid het ene of andere tekosrt moet vullen. Laten we Nederland omtoveren naar het land waar de nieuwste telecom mogelijkheden en de meest diverse radio keuzes er zijn. Nu worden radiozenders gedwongen om iets te doen wat een bepaald segment van de Nederlandse samenleving aanspreekt. Iedereen richt zich op grote groepen reclamegeld of juist heel gespecialiseerde doelgroepen. Hierdoor laten we grote groepen buiten beschouwing. Politiek links of juist rechts, andere muziekstromingen. Dat moet stoppen. De overheid moet creativiteit niet afstompen. Maak ether frequenties beschikbaar voor een standaard conditie: vergunning voor 10 jaar, standaard fee 95 euro per 10 jaar. Dit per zendmast (meeste radiozenders hebben een lappendeken van relatief zwakke frequenties). Laat radiozenders maar bieden en alles komt op volgorde van binnenkomst in behandeling.

Nederland heeft een vrij sterke publieke omroep. Een omroep die iedere paar jaar haar naam verandert, immers geld genoeg, en met 6 radio zenders, 3 tv zenders en een berg themakanalen en programmabladen. Maar laten we er eens flink het mes in zetten. Op dit moment is het zo dat als je 50.000 leden hebt je een zogenaamde aspirant omroep bent (nu zijn dat Human, WNL, PowNed). Die moeten doorgroeien naar 150,000 leden. Als ze 300,000 leden hebben zijn ze een A omroep. Dan krijgen ze de meeste zendtijd. Nou wil ik flink het mes in de omroep zetten. Hierbij wil ik juist de verschillende omroepen met rust laten. Ik voer de volgende veranderingen door: de 4 landelijke fm pakketten worden opgedeeld in 5 nieuwe landelijke paketten en die worden voor nieuwe media bedrijven ter beschikking gestelt. Ik zou zeggen: een tweede commerciele nieuwszender (bijvoorbeeld rond sport), een alternaiteve muziek zender, een country zender, klassieke muziek en ga zo maar door. Iets wat van toegevoegde waarde is. Wat we nog niet hebben. Iedere A omroep krijgt een eigen landelijk dab netwerk. De omroepen Human, PowNed, WNL gaan op die DAB netten hun programma’s op de radio brengen. De omroepen zijn de baas. De taak voor rampen (die NPO Radio 1 heeft) gaan naar de provinciale omroepen door terwijl alle OLON (zogenaamde stadsomroepen) zenders naar de am gaan. De vrijgekomen FM zenders worden ook weer verdeeld aan commerciële partijen. De omroepen kunnen meteen doorgaan met een eigen digitale tv zender. Hier kunnen ze op doen wat iets voor hun doelgroep (lees leden) en wat die waarderen. Hierop geen reclame uitzenden en alle omroepen krijgen gelijkwaardig zendtijd over 2 publieke tv zenders. Het liefste dat iedere omroep een heel etmaal moet vullen. Laat BNN vooral doen wat bij de doelgroep past, maar laat de EO ook haar ding doen. Juist die verschillen met creatievelingen moeten er gebeuren, niet het gedoe in management. \De NOS gaat terug naar korte nieuws bulletins op tv, en iedere omroep krijg een stukje van het NTR budget en de taakstelling. Kan de NTR meteen opgedoekt worden.

In bovenstaande alinea ben ik al helder geweest. Het slaat nergens op dat 3fm (bijvoorbeeld) een landelijk fm netwerk heeft dat voor meer dan 100% dekking in Nederland heeft en de concurrentie als Radio 538 of Q Music slechts 70% (ten hoogste) krijgt. Trek het gelijk en geef aan 5 nieuwe commerciële partijen de kans het media landschap te verbeteren en niches of nieuwe segmenten te bedienen.

Vorig jaar is Nederland onder de voet gelopen door de vluchtelingen. Overal zijn mensen in verzet gekomen en de eind conclusie is simpel: met ordeverstoring of geweld hou je een azc (of opvang voor mensen die hun land niet willen opbouwen daar ze liever een landverrader zijn) jaag je het weg. Terwijl als je dat niet doet je als realist toch echt genegeerd zal worden. Ik zeg: tijd voor een werkende en efficiënte oplossing. Laten we stoppen met het belonen van het oversteken van de Middellandse Zee in een gammel bootje (nadat de Moslims de Christenen verdronken hebben) en iets duidelijk maken: los jullie oorlog op. Juist daarom ben ik zo voor ene Australisch opvang model met opvang in de regio. Ik zou het simpel aanpakken: we huren voor 125 jaar een stuk grond nabij een conflict. Dit is een stuk Nederlands grondgebied naar militair recht. Hier gaat iedereen heen die asiel aanvraagt en kan daar in vrede een nieuw leven opbouwen. Mijn voorbeeld is hierin Singapore en het mooie Hong Kong. Hoe moerassen en rotsen omgevormd zijn naar toonaangevende steden op wereldwijd gebied. Het budget kan van 2 plekken komen: ontwikkelingssamenwerking en het bedrag dat we aan asielzoekers uitgeven. Gebruik dat geld maar. Op deze methode moet Nederland ieder jaar 2 gebieden aanwijzen die los van elkaar gaan functioneren. Waar geen belasting geheven gaat worden en waar iedereen naartoe gaat, echter is er ook geen sociaal vangnet. Wel ruimte voor ondernemingszin. Hierbij komt 1 gebied op een plek waar veel asielzoekers vandaan komen en een andere nabij een groot vluchtelingenkamp waar geen realistische oplossing voor is. Mooi voorbeeld (voor laatste) is Kenia. Daar zijn vluchtelingenkampen waar het een paar uur duurt om er per Boeing overheen te vliegen. Laten we hun helpen door welvaart, op lange termijn, te brengen. We moeten daar een bijdrage aan bieden. Een bron van welvaart is een aantrekkingsbron en daar is niets mis mee, mits ze maar meteen aan het werk gaan en niet teren op anderen. Immers moeten we luiheid niet belonen, maar ondernemerschap en werklust wel.

Woningcorporaties zijn ooit opgezet om woningen te realiseren voor hun die het nodig hebben. Inmiddels is het een beduidend deel van het Nederlandse woningwaanbod. Een aardig gevulde kas waar de hebberige ambtenaren likkebaardend naar kijken. In Eindhoven zit een van die stichtingen (want dat zijn ze) in een hotel, in bedrijven terreinen. Ook allemaal hartstikke nodig. Daarom moeten die woningstichtingen kiezen tussen 2 opties: 1. uitsluitend voor de 25% armste inwoners van het gebied woningen realiseren en verder helemaal niets of wat ze willen. In het eerste geval gaat alles wat erbuiten valt binnen 6 maanden afgestoten worden. Is dat niet mogelijk dan afsplitsen in een aparte NV en die NV brengt men voor 100% naar de beurs. Vastgoed belegger spelen is best: maar dat moeten particulieren lekker zelf doen. Niet door organisaties die met belasting voordeeltjes ondersteunt worden. In optie 2 is het simpel: ze gaan omgevormd worden naar een NV en naar de beurs. 50% van de aandelen gaat naar beleggers. Wie het wilt mag het kopen. De andere 50% gaat men verdelen onder de huurders. Dit naar ratio van aantal manadne die gehuurd is, met een maximum van 20 jaar. Wat ik hiermee wil bereiken is het volgende: de mensen die het meeste hulp nodig hebben ineens een belegging in de schoot werpen. Het geld dat opgehaald is met de IPO kan dan ingezet worden om verder hun ding te doen.

Nederland haalt een aanzienlijk bedrag op met accijnzen op alcohol en tabak. Iets wat ik wil handhaven. Maar dat geld gaat anders ingezet worden. Niet om allerlei prestige projecten te financieren. Maar wel om wat zinnigs aan de wereld te doen. Het geld gaat in een beleggingsfonds waarvan de overheid de enige aandeelhouder is. Dit fonds zal ruim 10 miljard euro bedragen (per jaar). Dit fonds gaat beheerd worden door een externe partij en die moet het beheer vanuit Nederland en naar Nederlands recht doen. Hierin participeert de overheid actief in medisch onderzoek. Het geld gaat ingezet worden om 1 aandoening te bestrijden en dan juist genezen. Echter neemt dit fonds een belang van niet meer dan 10%. De rest moet van andere bronnen komen. Het onderzoek, productie of wat dan ook moet in Nederland gebeuren. Immers werk je met geld van de Nederlandse belasting betlaer. Iedereen kan aankloppen en het fonds moet zijn geld uitgeven en zal ieder kwartaal rapporteren aan de Tweede Kamer. Daarnaast komt er een krant die in heel Nederland bezorgd gaat worden. Hierin zullen de participaties vermeld staan, additionele werkgelegenheid en wat de motivatie is om deze participatie te doen. Stel dat dit geld ingezet gaat worden in onderzoek rond kanker behandelingen. Dan betekend het dat er ineens 100 miljard uitgegeven gaat worden aan kanker onderzoek in Nederland. De participaties van het fonds worden na 12 jaar verkocht. In de tussentijd krijgt het fonds dividenden om in dezelfde ziekte opnieuw te investeren. Omdat het een fonds is met een doel tot rendement moet er geld verdient worden. Dus nieuwe behandelingen, stangen of wat dan ook. Ik heb totaal geen vertrouwen in ambtenaren, daarom mag een specialist die iets van de medische wereld en de verdien modellen hierop los gaan. Wat gaat gebeuren is het volgende: de grote medische doorbraken en ontdekkingen die de hele wereld veranderen gaan vroeger of later uit Nederland komen.

Advertenties

De gevolgen van mijn seo vakantie

Ik ben op vakantie. Tenminste, van twitter, facebook en foursquare ben ik op vakantie. Ik log niet in mijn Facebook account, ik lees mijn Twitter niet. De laatste tweet was meteen een tweet die tot reacties kan resulteren en verder uitsluitend een bericht als ik een blog heb gepost. Om bezoekers naar mijn blog te halen (zoals jij).

Ik heb tot deze vakantie om een paar simpele redenen besloten. Om te beginnen loop ik hopeloos achter met enkele zakelijke projecten. Daarnaast kan ik zo wat meer tijd in deze blog steken, de lanceer datum voor mijn radio programma bepalen en enkele zeer drastische maatregelen in mijn leven nemen. Die zijn voor mijn innercircle al helder en die zijn op de hoogte. De rest mag gissen.

Wel moge iets duidelijk zijn. Ik wil iets doen aan een simpel feit: ik ben niet gelukkig in Eindhoven en zal dat echt nooit worden. Eindhoven is een zeer linkse stad en het issue met Joyce Korsten (zie mijn andere blog berichten) is daar een mooie indicatie van. Mag Joyce Korsten eigenlijk wel danken. Immers had ik de noodzakelijke stappen nooit gezet als ze niet aantoon de vrijheid van meningsuiting niet te waarderen en op Stalinistische methode haar op te willen dringen. Nou was Stalin goed in het winnen van een oorlog, maar behalve met de Islam en Islamitische staat is er geen oorlog.

De opgelopen achterstanden werk ik in een snel tempo weg. Een voorstel tot eerste uitzending is gedaan en ik ben in afwachting van een ja of nee. Voor mijn webshop komt er een alternatief. Onder meer een hoger aantal blog berichten.

Gaat lachen worden, alleen wat minder seo. Voor jullie die de nieuwsvoorziening grotendeels baseren op mijn posts: don’t worry. Ik plan alles in en op 1 oktober is de seo break voorbij en dan gaat alles helemaal los. Komt alles in 1 dag.

Perverse wind

Iedereen die iets van de stroommarkt weet kan dit onderschrijven: je krijgt subsidies om duurzame stroom op te wekken. Hierin zit een hele bijzondere prikkel: je krijgt een aanvulling puur en alleen omdat je stroom produceert. Dit om klimaatverandering tegen te gaan.

Ik geloof totaal niet in subsidie. Ik denk dat subsidie verstikkend werkt, zoals een anaconda haar prooi wurgt. Zo werkt subsidie op een samenleving. Waarom moet een belastingbetaler subsidie geven? Maar goed, het is zo.

Eigenlijk is het simpel. Zo’n grote windmolen gaat, technisch gesproken, minimaal 20 jaar mee. De subsidie loopt voor een periode van 10 a 15 jaar. Daarna krijg je geen subsidie meer en heb je ook geen verplichting meer om stroom te produceren. Oftewel: de windmolen wordt gesloopt en gaat geëxporteerd worden.

Indien Nederland inderdaad aanzienlijke stroom op land wilt produceren is er een probleem: de ruimte die geschikt is voor windmolens is op. Nou geloof ik niet in dat gedoe van de opwarming van de aarde. Kijk simpelweg naar afgelopen zomer. Welke opwarming, laat het alsjeblieft opwarmen: lekker Tilburg aan zee! Dit betekend overigens niet dat ik tegen groene stroom ben. Ik ben er een groot voorstander van. Hoe meer stroom en warmte we in Nederland zelf produceren hoe minder we afhankelijk zijn van gestoorde despoten uit Saudi-Arabië. Maar graag zonder subsidie.

Vele gemeenten bezitten grond, ze speculeren en beschouwen de belastingbetaler / inwoner als een groep die doodleuk de verliezen afdekt. Nou zouden we die windmolens ook op braakliggende grond kunnen plaatsen, gewoon voor een periode van 5 jaar. Immers was grondspeculatie de reden waarom Geldermalsen zoveel vluchtelingen / laffe honden wilde opvangen. Om verliezen op grond speculatie te voorkomen. Jammer dat de gemeente Geldermalsen daarover niet eerlijk is geweest en nog grotere schande dat de helden die de invasie van Islamitische laffe terroristische honden voorkomen hebben door het Openbaar Ministerie vervolgd worden. Maar goed: zal wel een erfenis uit WWII zijn. Maar waarom geen windmolens voor een paar jaar plaatsen en dan de grondpositie verkopen, al dan niet met verlies?

Maar goed, waarom moeten we stroom productie met subsidie verrijken? ?Vorig seizoen had Kan Nie Waar Zijn een mooi verslag van hoe dat uitpakt. Paar miljoen subsidie de deur uit voor een illegaal geplaatste windmolen (geen bouwvergunning) en de eigenaar zat in Zuid Frankrijk. Niets voor het milieu, tegen klimaat verandering. Wel lekker vakantie houden op de kosten van de belasting betaler. Maakt dat je niet trots een Nederlander te zijn?

Men klaagt op dit moment dat de prijs van stroom laag is. Hierdoor kan groene stroom niet uit, staat Delta (Zeeuws energiebedrijf) op omvallen. Nou vraag ik mij echter af waarom dit slecht is? Een lage energieprijs betekend juist dat we meer met geld kunnen doen. Dat we meer kunnen uitgeven aan zinnigere dingen. Maar ja, dan komen de hobby’s van GroenLinks in gevaar en dat kan natuurlijk niet. Dus extra belasting voor iedereen.

Advertenties

De zaak Joyce Korsten, de voortgang

Inmiddels zal algemeen bekend zijn dat er een conflict is met Joyce Korsten, een medewerkster die in opdracht van de gemeente Eindhoven zich opdringt aan mensen en zich verpleegster noemt. Dat ik haar in het BIG register niet heb kunnen vinden is een ander iets. Dat de gemeente nooit iets kan doen, omdat de gemeente ontstaan is met een bestuursbesluit. Het zijn ambtenaren die het werk doen en die daarmee ook het probleem zijn.

Joyce Korsten is voor mij een voorbeeld wat er fout is aan Nederland. Om te beginnen:

a.) Ongevraagd opdringen is iets wat niet onder fatsoen valt en bij de volgende maal is het stalking waarvan (uiteraard) aangifte gedaan zal worden. Daarnaast worden additionele veiligheidsmaatregelen genomen om bureaucraten weg te houden;

b.) De overheid realiseert zich niet dat ze een probleem is met haar bemoeizucht. Ze realiseert zich niet dat ze als een kankergezwel het leven uit de samenleving haalt en uiteindelijk de samenleving vermoord;

c.) Schijnbaar ontbreekt het mevrouw Korsten aan de benodigde registraties of opleiding om haar werk te mogen uitvoeren (op linkedin zijn meerdere Joyce Korsten te vinden);

d.) Op een ingediende klacht daar waar ze gedetacheerd is kwam geen reactie binnen (ook geen

e.) De Politie in Eindhoven is een administratieve klerezooi en mensen zijn niet in staat de uitgestippelde procedures te volgen (tenminste, ik veronderstel dat alles vastgelegd in procedures en dat er niet wat gehobbyd wordt);

Een bevriende advocaat hielp mij aan iets herinneren: ze bedoelen het goed. Nou is met deze gedachtegang een hele hoop terreur in de wereld geweest en gerechtvaardigd. Maar, ik wil best geloven dat ze het goed bedoeld. Hoop dat ze zichzelf realiseert dat haar schijnbaar goed bedoelde acties niet gewenst zijn en als contraproductief werken. Tenzij ze iemand met heel veel geduld (ik) haar doorlopend (lang leve de digitale wereld) in de gaten houden en ik moet toegeven: ik moet haar bedanken: ik heb minimaal 1 uur gratis content voor mijn radio programma.

Joyce Korsten is een perfect voorbeeld van de socialistische gezondheidszorg die er in Nederland is. Geïnspireerd op socialisten die tegelijkertijd ook miljoenen mensen geholpen hebben het leven te bevindingen. Ik zal nu al dubben liggen van het volgende: Waarom stalkt u mensen, waarom werkt u op een door Stalin geïnspireerd systeem, is uw moeder trots op u, waarom gaat u niet iets fatsoenlijks met uw leven doen? Microfoon onder de neus, camera erbij. Beelden op YouTube kanaal zetten en in het volgende segment lekker iemand die over Obamacare (zorgsysteem dat Obama heeft ingevoerd) of wat dan ook over praten. Hoe om te gaan met stalking? Kan wel iemand interviewen die goede kennis op dat gebied heeft. Het is spijtig voor Joyce Korsten, het is voor haar een pure digitale moord. Ik kan mij niet indenken dat ze zeer verstandig voor de camera gaat overkomen. Met een beetje geluk kan een omroep in Nederland de beelden uitzenden, anders maar zorgen dat het viral gaat.

Mooiste van alles: vrijheid van meningsuiting is in de U.S.A. een behoorlijk absoluut recht. Daarnaast mogen in Nederland journalisten die een misstand of wantoestand in de openbaarheid brengen een hoop dingen doen. Binnen de perken, dus in de wet. Maar een hoop dingen zijn gewoon openbaar te vinden.

Bijzonder precair detail: de Politie Eindhoven is vergeten een paspoort kopie te maken. De agent is dat vergeten. Nou wil ik de persoon in kwestie niet beschadigen in zijn carrière. Waarom zou ik. Hun stuntelen en bieden mij daarmee meer munitie in een eventuele verdediging. Moet ik meewerken aan een kopie? Misschien. In ieder geval is het een mooi iets voor de media en heb ik het al onder de aandacht gebracht bij wat Amerikaanse media outlets. Inclusief het, door de Politie aldaar gevreesde, Stop Cop Radio van lrn.fm.

Dit dossier heeft 1 ding aangetoond: sommige mensen (zoals Joyce Korsten) zijn totaal ongeschikt om in deze wereld te leven. Ze zijn niet bekend met sociale media, respecteren de vrijheid van meningsuiting niet. Dat laatste was in Nederland eerder zo. Maar ja, in die tijd zou ik vergast worden als slechtziende / vrije denker / grote mond / vinger op de zere plek leggen.

Advertenties

Met Jan Roos naar een beter Nederland

Het hoge woord is eruit. Het hing al maanden boven de markt. Nu is het officieel: oud BNR, PowNed en GeenStijl. Als columnist was zijn dagelijkse column bij BNR hilarisch. Zijn PowNed radio programma heeft meerdere scoops opgeleverd. Belangrijkste zal ongetwijfeld zijn dat Mark Rutte een relatie met een man heeft. Iets wat kan kloppen, lees het boek over de geschiedenis van de JOVD maar (Mabel Wisse Smit zat achter hem aan, maar werd afgewezen omdat hij homo is).

VNL is een partij waar ik mij zeer prettig bij voel. Een partij die liberale (ben ik niet) en conservatieve waarden heeft. Een conservatief ben ik redelijk. Ik definieer mijzelf als een libertarische conservatief. Een bijzondere mix. Zeker als je in je achterhoofd neemt dat ik geen geloof heb. Ik geloof in geld en geweld. Beide zijn zeer effectief om iemand te bewegen iets te doen. In tegenstelling tot Moslims keur ik geweld af. Maar kom met welk vuurwapen dan ook en ik ben heel braaf.

Een reden dat ik zo tegen het Islamtische geloof gekant ben is heel simpel: in Eindhoven heb je een wijkcentrum. In dat wijkcentrum loopt een project om de geestelijk zwakkeren geen overlast te laten veroorzaken (totaal mislukt zie winkelverbod Albert Heijn). Een begeleider hangt het Islamitische geloof aan. Tijdens een gesprek dat ik met hem had over zijn project en waar het volgens mij fout ging heb ik hem op mijn twitter account gewezen. Hierop ontplofte hij (en bedreigde mij) naar aanleiding van een paar tweets (waren links naar Infowars) die gingen over:

a.) Moslim vrouw zegt dat Christelijke vrouwen er uitsluitend zijn ter seksuele bevrediging van de Moslim mannen,

b.) IS zegt 5% van de vluchtelingen is een strijder,

Van mij mag iedereen met iedereen liggen te neuken. Laat mij met rust, veel plezier en ga lekker je gang. Maar dat betkeend niet dat mensen van 1 geloof er uitsluitend zijn ter bevrediging van een andere groep.

Maak je overigens niet druk. De Politie doet niets tegen zo’n doorgedraaide, licht ontvlambare moslim. Is schijnbaar normaal. Niet in mijn optiek.

Na de verschrikkelijke MH17 ramp kwam Mark Rutte op tv, waarschijnlijk om al het gestuntel van zijn ambtenaren te verhullen. Ik heb niet vaak zo stomverbaasd naar breaking news gekeken. Wat hij fout deed:

a.) Hij had meteen op tv moeten komen, dus ook in zijn vakantie kleren en meteen zeggen dat hij terug komt,

b.) Bij aankomst een nieuwe persconferentie waarin hij Nedelrnad bij elkaar brengt en 1 of meerdere dagen van nationale rouw afkondigd,

Maar wat deed Nederland: uit angst voor economische gevolgen is het nationale noodnummer niet niet in gebruik genomen. Hierin komt namelijk 777 voor, en de KLM vliegt veel met dat type vliegtuigen. Tsja, ik zou zeggen: iets met 112 erin is een veel beter noodnummer. Maar het open stellen wegens de belangen van een Franse luchtvaartmaatschappij is niet iets wat ik heel boeiend vind of belangrijk vind.

Dan komt Mark Rutte met een valse belofte: de onderste steen komt boven. Ongeacht economische belangen. Tsja, dat hebben we gemerkt. Om te beginnen heeft het weken geduurd alvorens onderzoekers bij de rampplek konden komen. Weken waarin de stoffelijke resten door ratten als voedsel gebruikt werden. Zit je man / vrouw / zoon / dochter in dat vliegtuig en dan kunnen de ratten je familie opeten omdat Mark Rutte zowel Oekraine als Rusland niet op zijn tenen wilt trappen. Wat hij volgens mij had moeten doen: stuur de luchtmobielebrigade. Per direct gaan alle soldaten uit missies terug en brengen we de Nedelrandse militaire basissen in optimale staat van paraatheid. Beide partijen krijgen te horne: dit is een massagraf van onze mensen. We gaan het bewaken. Indien onze soldaten beschoten worden slaan we terug. In beide gevallen is geweld niet gewenst, maar kan noodzakelijk zijn (terug schieten als ze op je schieten). Bij beschieting: alle Russische EN Oekraïense tegoeden bevriezen en de burgers met een paspoort van het land dat schieten in detentie zetten.

Dan het grootste probleem van Nederland. In Nederland leven meerdere groepen met en naast elkaar. Het naast elkaar gaat een probleem worden. De zaak met dictator Erdogan tegen Ebru Umar heeft 1 ding aangetoond: mensen die in Nederland wonen en een Nederlands paspoort hebben voelen zich geen Nederlander. Hun grote leider is een dictator die het liefste Koerden vermoord, een falend Buitenlands beleid heeft en een van de grootste financiers en facilitator van Islamitische Staat is geweest. Dat Islamitische Staat de liefde van Allah toont is iets wat mij verre van helder is. Liefde en die gekkies is mij vreemd. Wat ik mij afvraag: als Turkije, Marokko of welk land dan ook: ga er dan wonen. In Eindhoven was een vrouw die met een nijab of boerka (wat is het verschil??) wilde rondlopen. Tsja, dan in Eindhoven niet de juiste omgeving. Die vrouw is naar Somalië verhuisd. Je moet er maar zin in hebben: naar een kat verslaafde land gaan waar men teert op Nederlandse uitkeringen. Maar ik gun die vrouw wel haar geluk en als ze daar gelukkig wordt (is haar gegund) dan is dat perfect.

Ik ben benieuwd hoe Jan Roos het gaat doen. Wat nu wel boeiend is: gaat het hem lukken om een zeteltje of 5 te pakken bij de Tweede Kamer verkeizingen. Ik zal niet op hem stemmen: ik twijfel tussen Joram van Klaveren en Louis Bontes. De keuze zal ik (uiteraard) in een blog posten.

Advertenties

Discriminatie in Nederland

Vanochtend luisterde ik naar BNR, lang leve goed werkend wifi. Daar is Marianne Zwagerman een columniste. Ze is een interessante denkster. Ze heeft in de directie van de Telegraaf Media Groep (Metro, De Telegraaf) gezeten en ze heeft volop kritiek op een hoop. Daarnaast is ze, volgens mij, een nieuws junk (zoals ik).

Hierin had ze het over hoe de PVV haar verkiezingsprogramma ter imput heeft neergelegd. Dat doet de PVV overigens slim. Iedereen kan via Facebook zijn / haar reactie geven en dan kunnen ze daar meteen talent uit scouten en ideetjes uit overnemen. Daarnaast hoef je geen ruimte te huren en ben je toch dominant in het nieuws.

Echter stipte Zwagerman een groter probleem in Nederland aan. De discriminatie van PVV stemmers. Iets wat, tot op heden, alleen in België gebeurd is: een meerderheid die door een minderheid gediscrimineerd is. De PVV stemmer is een soort opgejaagd wilt in Nederland, eigenlijk zoals Cecil de leeuw in Zimbabwe opgejaagd is.

De Volkskrant (ongetwijfeld aanleiding tot deze column) is met een artikel bezig over de hoger opgeleide PVV stemmer. Persoonlijk associeer ik mijzelf met de PVV. Alleen is de PVV (zeker sociaal economisch) zo vreselijk links. Een auto dealer is bang voor mogelijke gevolgen. Iets wat terecht is. In Eindhoven zijn de ramen van een Pegida aanhanger ingegooid en de Politie of gemeente Eindhoven doen waar ze goed in zijn: slapen, koffie drinken en donuts eten. Genoeg om bang voor te zijn dus.

Maar het probleem is groter dan dat wat ambtenaren de veiligheid van hun die tegen de opvang van vluchtelingen zijn. Een rechter heeft bij het NTR programma: De Kennis van Nu de uitspraak gedaan dat een kandidaat rechter (of een rechter in opleiding) ongeschikt is als deze sympathiseert met de PVV. Iets wat in Nederland ongehoord is. Een rechter hoort zonder last of ruggespraak of enig vooroordeel recht moeten spreken. Iets wat sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer gebeurd is. Uiteraard mag iedere rechter prive stemmen wat ze willen, schijnt primair D66 te zijn. Niets mis mee (oke niet mijn partij maar dat is het mooie van democreatie) maar dat deze rechter niet terecht is gewezen zegt genoeg.

Inmiddels moet Geert Wilders terecht staan voor zijn vragen die tot de beroemde minder minder minder uitspraken hebben geresulteerd. Van mij mag dit gezegd worden: maar ik geloof in de absolute vrijheid van meningsuiting. Maar goed, dit is Nederland. In Nederland hebben we een overheid die tegenspraak maar tot op zekere hoogte respecteert. Maar als je te ver tegen de overheid in gaat dan heb je een probleem. Mensen met een andere visie op de samenleving dan heb je in Nederland een probleem en zijn dreigementen waar je op kan wachten.

Maar in hoeverre is dat terecht? Ik heb Geert wilders nog nooit kunnen betrappen op enige poging tot geweld tegen wie dan ook. Voordat hij zich afsplitste van de VVD en het probleem had dat hij door “vredelievende” moslims bedreigd werd, ging hij naar demonstraties van tegenstanders van zijn politieke visie. Om in gesprek te gaan met mensen en hun motivaties te horen.

Ik hoop oprecht dat ze bij de overheid en het Openbaar Ministerie iets beters gaan doen dan rechts en weldenkend Nederland te pesten. Ga iets doen aan de inherent gewelddadige en terroristische Islam, de mensen van anti Fascitische actie (met een sympathisant in de Eindhovense gemeenteraad!)

Het is de hoogste tijd dat ambtenaren en iedereen die voor de overheid werkt (direct of indirect) zichzelf verheft tot de volgende activiteiten:

a.) Stoppen met het veroordelen van mensen met een mening die tegen de overheid of overheidsbeleid terreinen is,

b.) Geweld door Islam aanhangers serieus neemt,

c..) Absurdistische anti PVV uitspraken door rechters serieus neemt en die rechters uit hun functie ontheft (omdat ze schijnbaar een grote groep mensen vooringenomen behandelt)

Advertenties

Tegen de heren van de VOC

De Verenigde oost Indische Compagnie, kortweg VOC, een stukje pure trots van Nederland. Een organisatie die dankzij het gebrek aan regels en de gezonde ondernemende avontuurgeest Nederland tot grote hoogte heeft kunnen brengen. Een tijd waarin Nederland ertoe deed.

Een tijd waarin de overheid zich niet helemaal verre van lastige regels hield. Immers hade VOC een monopolie en later kreeg de WIC ook een monopolie. Een begin van vele door de overheid opgezette monopoliën die nooit structureel duurzaam zijn gebleken.

Isaac Le Maire  was een mede oprichter van de VOC en hij is in ongenade beland. Nou was de VOC een beursgenoteerd bedrijf, het eerste in de wereld, en dat hij in ongenade kwam is gekomen door zijn prive handel. Corruptie heeft uitendelijk de VOC de kop gekotst en dat dit vanaf het begin van de organisatie al gebeurde toont dus alleen aan dat het bedrijf structureel ziek was.

Hij heeft echter zijn strategie om de VOC te verslaan zeer interessant aangepakt:

a. Short aandelen in de VOC te verkopen waarmee hij speculeerde op een ineenstorting van de beurrskoers om zo voor een schijntje een grote aandeelhouder te worden en zijn eerste inleg te combineren met de gekochtte aandelen,

b. Doorbreken van het monopolie middels het zoeken van het zogenaamde zuidland,

We kennen allemaal de verhalen van de ontdekkingsreiziger Plasman. De man waar Tazmanie naar vernoemd is. Wat weinigen zich echter gerealiseerd hebben is dat de onderneming die Le Marie opzette na zijn vcertrek in de VOC vele ontdekkingen in het mooie Westen heeft gedaan. Wie kent immers de straat van La Marie niet of de Barneveld eilanden? Dat zijn eerste missie om het monopolie op de handel naar het Oosten te doorbreken middels over het westen te varen tot een blunder heeft geleid is iets anders: tijdens het ontdekken is onbedoeld een westelijk stuk van Nieuw-Zeeland ontdekt. Dit hoorde bij de Molukken dacht men. Daarnaast is gedurende deze missie men letterlijk om Australië heen gevaren. Spijtig, anders hadden we als Nederland ook Australië ontdekt.

Wat deze grote man echter onderscheid van anderen is iets simpels: hij heeft hardnekkig en planmatig zijn strijd tegen de VOC gevvoerd. Een strijd die hij misschien verloren heeft. Maar van wie heeft hij verloren? De VOC is nog steeds hartstikke failliet en Nederland is de gouden eeuw nooit meer ten boven gekomen. En Le Marie heeft zijn eigen zeestraat op de kaart staan. Wie kan dat nou zeggen?

 

 

 

Advertenties